تیم اجرایی بوم کار سبک زندگی فن آوری
تیم اجرایی بوم کار سبک زندگی فن آوری

جشن بزرگ هفته مهارت

با حمایت های تیم شتابدهی بوم کار و اداره فنی حرفه ای و آموزشگاه پایا جشن بزرگ هفته مهارت با موفقیت برگزار شد . همینطور که میدونید 6 مرداد روز ملی مهارت و فنی حرفه ای هست و با توجه به اهمیت این هفته ، تیم ما تصمیم گرفت با کمک اداره فنی حرفه ای […]